top of page

FORUTSIGBAR PROSESSHÅNDTERING

Byggeprosjekter er komplekse oppgaver.

For et lite kontor er det umulig å ha all nødvendig kompetanse innenfor egen virksomhet

Derfor har jeg etablert et tett samarbeid med aktører som supplerer ditt prosjekt med spesifikk kompetanse i alle ledd. Slik evner vi å gi deg de beste svar på dine spørsmål, når du har behov for det. Gjennom et godt tverrfaglig samarbeid sikrer vi at prosjektet utvikles med stødig hånd og resultatet blir best når vi kan benytte oss av de gode synergieffekter som oppstår når dine mål drøftes i et bredere plenum av fageksperter. Dette gir en optimal flyt og du har stålkontroll hele veien – helt til mål.

LIDENSKAP FOR ESTETIKK OG INNOVASJON

 

God design inspirerer. Den gjenspeiler verdiene til en bygning og integrerer den sømløst i omgivelsene. 

Hvert prosjekt behandles individuelt etter dine behov.

Hvordan ser du for deg ditt prosjekt? Inviterende og i kontakt med omgivelsene? Eller introvert, et privat og beskyttende sted å trekke seg tilbake til?

Om det er en enebolig eller prosjekter av høy kompleksitet, din visjon og dine behov står i fokus.

Design og innovative løsninger skaper god arkitektur og er de beste virkemiddel for å skape varig verdi.

KUNNSKAPSBASERT OG DEDIKERT

 

Praktisk erfaring er min kjernekompetanse. Gjennom mange års erfaring i bransjen og mange gjennomførte prosjekter av ulik kompleksitet kan jeg tilby dedikert og realitetsorientert rådgivning.

Mine ytelser dekker et bredt spekter i ethvert byggeprosjekt, helt fra første samtale til det ferdige produkt.

For meg er det helt naturlig å implementere ny kunnskap og innovasjon som hjelper med å optimalisere og ivareta dine ambisjoner.

Skal det bygges nytt eller har du planer om å rehabilitere eller bygge om? Fra meg får du treffsikre analyser og alt du behøver.

ØKOLOGI OG ØKONOMI

                         TO SIDER AV SAMME SAK

 

Helhetlig og bærekraftig tenkning overlater jeg ikke til idealister, men er noe vi praktiserer til kundenes beste og til det beste for de som kommer etter oss. For meg er det en selvfølge. Det er bra for din helse og de neste generasjoners fremtid. Vel overveide løsninger skaper ikke bare et godt inneklima, men øker også verdien, levetid og avkastning.

Økologi og økonomi er derfor to sider av samme sak.

bottom of page