top of page

HVA VI TILBYR

VERDISKAPING

Som arkitekt er det viktig å skape verdi, uansett om kunden er en privat eller profesjonell aktør. Alt en investerer i et prosjekt; tid, materialer og midler skal generere økt verdi til slutt. Verdien kan være økonomisk, men også estetisk og funksjonell. En verdi for kunden, men også for de som bruker og omgås bygget. Vårt mål er å skape noe som fortsatt brukes og nytes i mange år og dermed gir økt verdi over tid.

BÆREKRAFT

Som arkitektkontor er bærekraft en essensiell del av arbeidet vårt. I tillegg til å ha utbredt kunnskap om bærekraftige materialer, er det også viktig for oss å tenke bærekraftige løsninger og innovative arbeidsmetoder når vi jobber. En tegner ikke bygg som bare skal stå en dag, men som skal vare i flere generasjoner og beholde samme kvalitet og funksjonalitet. Derfor har vi bærekraft sydd inn i ryggmargen på alt vi gjør, og alle valg vi tar. I samarbeid med deg som kunde sørger vi for å ta de mest bærekraftige valgene for fremtiden.

©MelissaHegge_Tromso_whitehouse-3.jpg
©MelissaHegge_Tromso_whitehouse-16.jpg

TRYGGHET

Med mange års fartstid innen arkitektbransjen har vi erfart at noe av det viktigste vi kan gi kundene våre er trygghet. Gjennom disse årene har vi bygd en kompetanse både i forhold til selve yrkesutøvelsen, men også hvordan få den beste prosessen for alle involverte. Som arkitektkontor er vi opptatt av tett dialog med kundene og imøtekomme de behovene de har, både i forhold til økonomi og visjoner for prosjektet. Alle byggeprosjekter er samarbeidsprosjekter og for oss er det viktig å sørge for godt samarbeid i alle ledd i prosessen. På den måten sørger vi for at du som kunde alltid kjenner på trygghet ved alle beslutninger som blir tatt.

HELHETLIG LEVERANSE

Arkitektkontoret vårt har mange dyktige samarbeidspartnere som vi går sammen med på store og små prosjekter for å sørge for en helhetlig leveranse. Sammen spiller vi hverandre god gjennom å skreddersy oppleggene til kundene og sørge for et bredere spekter av tjenester som vi kan levere på. I tillegg kan vi som arkitektkontor levere arkitekttjenester i alle faser, fra innledende mulighetsstudier til ferdige prosjekt, inkludert søknadsarbeid og tomteanalyser.

INNOVASJON MED HJERTE FOR NORD-NORGE

Som arkitektkontor er det nordnorske landskapet, kulturen og byggetradisjonene et spennende og inspirerende fundament å jobbe på. I dette arbeidet ligger også et samfunnsansvar for å bevare kulturen og landskapet til fremtidige generasjoner. Det å ta det ville og vakre, mykheten og råskapen, og gjøre det om til bygg en kan leve, bo og jobbe i er en spennende del av jobben vår. Samtidig er vi opptatt av innovasjon, og utvikle det flotte fundamentet vi har og implementerer ny teknologi som effektiviserer hverdagen vår. Med hjertet for Nord-Norge tar vi steget inn i fremtiden.

bottom of page